Jacklads The ‎? Match Day Fever CD

250,00K?


Finská kapela The Jacklads zaujme fandy klasického tvrdého Oi!

English version:
Finnish band The Jacklads deliver fans of classical hard Oi!

Tracklist
1. Doing Aggro     2:10     
2. Like A Razorblade     3:06     
3. Category A     2:07     
4. Friend Or Foe     1:37     
5. Never Trust     1:58     
6. Last Time     2:01     
7. Once A Scab     2:12     
8. Next Time     1:46     
9. Somebody Stole My Salary     1:30     
10. Beer Monsters


Recenze Backstreet Battalion:
he Jacklads je kapela, která pochází z finského m?sta Lahti a toto je jejich debutové CD. Písn? byly nahrané na p?elomu let 2011/2012, ale CD vyąlo aľ te?ka. CD obsahuje 10 anglicky zpívaných song? nahraných v klasické ?ty??lenné sestav?, sloľené s relativn? starąích ro?ník? (35 a výą). Zvuk nahrávky je hrubąí (hlavn? teda zvuk kytary je troąku garáľ) a chvílema mi p?ipomíná t?eba Glory Boys ze ©pan?lska (t?eba hnedka první vál Doing Aggro), akorát to není asi tak upln? vyhrané. N?který songy p?ipomínaj zase starý anglický kapely (t?eba Somebody Stole My Salary je jak od 4 Skins). Spíąe je to st?ední/rychlejąí punkové tempo. Kytara si st?ihne i v n?kterých válech jednoduché solo (t?eba v Never Trust a nebo v songu Last Time). Textov? je to jedna velká klasika ? násilí, faleąní chuligáni, kte?í mají jen zna?kový hadry, popíjení, plat, který vám nesta?í na pokrytí základních pot?eb, vzpomínky na mládí nebo kult skinheads a jeho síla. Parádní songy jsou Like a Razorblade, coľ si myslím, ľe bude tak troąku hymna kapely, dále pak t?eba Last Time nebo Next Time. Booklet má jen dv? strany, ale jsou v n?m vąechny texty. CD bylo vydaných jen 250 kopií. Kdo má rád tvrdé a hrubé Oi!, tak toto je p?esn? pro n?j.

Review Backstreet Battalion:
The Jacklads is the band which comes from Finnish city Lahti and this is their debut CD. Songs were recorded at the end of 2011 and beginning of 2012 but the CD was released now. The band is playing since 2007. CD contains 10 songs in English recorded in classic four pieces line up whoch is made from older boys (35 and more). The sound of the record is really rough (mainly the guitar one which is really in garage style and sometimes it sounds to me like Glory Boys from Spain (for example the first song called Doing Aggro). Some songs are similar to old English bands (like Somebody Stole My Salary which is really into 4 Skins sound). Rhythm is middle/faster and more into punk tunes. Guitar plays solo in some songs (like in Never Trust or in Last Time). Lyrics are one big classic ? violence, fake hooligans in expensive clothes, drinking, cellary which is just for paying the basic stuff, memories or skinhead cult and its strength. Great songs are Like a Razorblade which will be the band´s anthem for sure, Last Time or Next Time. Booklet has just two pages but with all lyrics inside. CD was done in 250 copies. Who likes hard and rough Oi! sound will like this band for sure.

Přidat do košíku:

  • Kód: 4S2013162

Tento produkt byl přidán dne Pondělí 04. listopad 2013.

Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart