TailGunner - Soundtrack of our Lives 10" (?erný/black)

280,00K?  200,00K?
Ušetříte: 29% z ceny

Desetipalec výborné kanadské streetrock'n'roll bandy TailGunner, které se jmenuje "Soundtrack Of Our Lives" obsahuje šest song?.

English version:
10" from Canadian streetrock'n'roll band TailGunner, which will be called "Soundtrack Of Our Lives".


Tracklist: 
Side A: 
01. Beer Bottles And Broken Homes 
02. My City 
03. Soundtrack Of Our Lives

Side B: 
04. Street Rock´n´Roll 
05. Trust 
06. Streets Of Montreal

Pressing info: 
100 black 
150 yellow/red splatter 
10 testpress

Recenze Backstreet Battalion:
Desetipalec kapely z Montrealu, kde hrají ex ?lenové kapel jako Street Troopers nebo t?eba Gutter Demons vychází na Vinyl 4 Bootboys (ale songy si m?žete poslechnout i na tomto odkazu http://tailgunnermtl.bandcamp.com/) a název alba je shodný s jedním z posledních alb od Red London (pravda z roku 2002). Song? na desce je celkem šest ? Beer, Bottles and Broken Homes, My City, Soundrack of Our Lives, Street Rock´n´Roll, Trust (která je ?áste?n? akustická) a Streets of Montreal (což je práv? cover od Street Troopers). V bookletu najdete, že kapela hraje v šesti s t?emi kytarami (jak Iron Maiden!!!) a krom? bicmena se všichni st?ídají na vokálech. Kapela m?la myslím chvilenku pauzu (tyto songy byly nahrány v únoru 2013), ale nyní je zp?t v plné síle a op?t koncertuje (a já doufám, že se do?káme n?jakého výletu do Evropy). Hudebn? se jedná o pohodovej punk rock s normálním vokálem a celou ?adu singalong? a drobn?jších i mocn?jších kytarových vyhrávek (t?eba v Trust, My City nebo Street Rock´n´Roll). Basa je taky hodn? sólová. Tempo je st?ední až rychlejší a t?eba titulka Soundtrack of Our Lives a Trust jsou parádní hitovky. Textov? je to o muzice, která tvo?í soundtrack našich život? a t?i akordy nás budou provázet až do smrti, láska k rodnému m?stu i p?es to, že kapela zde moc nehrajete a na hodn? míst máte stopku, styl, co kapela hraje, který nikdy nebude PC, nikdy nebude na MTV, ale je to realita, ve které kapela žije nebo chaotický život, který sice vedete, ale i p?es to všechno máte svojí hrdost, ?est a hodnoty. Desek vyšlo 250 kousk? (100 ?erných a 150 s žluto?ervenými fleky) a celé album je v?nováno jejich kámošovi, který p?ed rokem zem?el. Uvnit? všechny texty plus koláž fotek a d?kova?ka. Jsem rád, že kapela je zp?t (abych citoval ?to play punk rock for the working class?) a že tyhle songy vyšly i ve fyzické podob?. Komu se líbilo první album, tak nebude rozhodn? zklamán ani z tohoto.

Review Backstreet Battalion:
Ten inch LP of the Montreal based band with ex members from Street Troopers or Gutter Demons is out on Vinyl 4 Bootboys (but you may listen to the songs on http://tailgunnermtl.bandcamp.com/) and the title of the album is same as the last full length from Red London (2002). On LP you may listen to six songs called Beer, Bottles and Broken Homes, My City, Soundrack of Our Lives, Street Rock´n´Roll, Trust (which is partly acoustic) and Streets of Montreal (which is cover from Street Troopers). In the booklet is written that the band plays in six with three guitars (fuuu like Iron Maiden!!!) and allo members (except drummer) are changing in vocals. The band has short break in playing (these songs were recorded in February 2013) but nowadays they are back and they are playing gigs (and I hope that they will do some European tour). Their music is calm punk rock with normal vocal, many sing-alongs and tiny and mighty guitar solos (like in Trust, My City or Street Rock´n´Roll). Bass is also playing solos. Rhythm is middle/faster and the title song Soundtrack of Our Lives and Trust are great hits. Lyrics are about the music of three chords which become soundtrack of our lives and which will be with us till death, love to your city in spite of the fact that your band can´t play here and you are banned from every place, style which band plays and which never be PC and never be on MTV but the band likes their reality which they live in or chaotic life which you live but even you have pride, honor and values. LP is limited to 250 copies (100 black and 150 with red/yellow splatters) and it is dedicated to friend of the band who passed away last year. Inside are all lyrics, photos and thankslist. I am glad that the band is back (and that they are here ??to play punk rock for the working class?) and also that these songs were physically released. Who likes the first album will not be disappointed from this piece.


Přidat do košíku:

  • Kód: 4S2014071
  • Výrobce: Vinyl4Bootboys Records

Tento produkt byl přidán dne Středa 07. květen 2014.

Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart