Stranglehold - Spitting Blood 7" EP (White Splatter)(M/M)

225,00K?

And yet another amazing release from Australia! This is the 4th release from this incredible Melbourne streetpunk band comprised of members of other great Aussie bands such as Marching Orders, Razorcut and Lion Fight. With front-woman Lisa's distinctive and tough vocals, backed by aggressive yet melodic music, this is one to appeal to anyone into punk and Oi! alike.

Tracklist:

Side A: 
A1 Spitting Blood 
A2 Runaway

Side B: 
B1 Still I'll Rise 
B2 Filed And Forgotten

Recenze Backstreet Battalion:
Nejnov?jąí po?in australských Stranglehold je sedmipalec Spitting Blood, který obsahuje 4 písn?, kterým dominuje Lisin charitmastický, hrubý a tvrdý vokál. Stranglehold hrají ve ?ty?ech, ale Lisa hraje i kytaru. Songy se jmenují Spitting Blood, Runaway, Stil I´ll Rise (jo je to stejná píse?, jakou mají nahranou Lion Fight, ale popravd? nevím, kdo to m?l d?ív, ale jedna v?c je jistá, verze od Stranglehold je mnohem m?k?í) a Filed and Forgotten. Spitting Blood, je asi nejtvrdąí song z alba, kde Lisa refrén parádn? ?ve (furt nem?ľu dostat z hlavy jejich song Another Night z n?jaké váno?ní kompila?ky, kde jsem sotva poznal, ľe jde o ľenský zp?v :)). Runaway je melodi?t?ąjí (co se tý?e kytar) a pomalejąí. O Still I´ll Rise jsem uľ popsal a kdyby m? netrkl název, tak bych asi ani nepoznal, ľe jde o stejný song. Kytara je v n?m hodn? podobná jako v Runaway. Poslední vál Filed and Forgotten je asi nejpomalejąí a Lisin hlas v n?m asi nejvíce vyniká, hlavn? na jeho za?átku. A práv? ten se mi líbí asi nejvíce (vypovídá o tom, jak se na vás podepíąe to, kdyľ ud?láte n?jakej pr?ser a odsoudí vás). V kapele hrají dva ?lenové Marching Orders a celkov? se tahle banda lidí motá kolem kapel jako RazorCut, Lion Fight, atd?, takľe se to n?kde zákonite musí projevit a já to hlavn? slyąím v Brodov? kyta?e (ale já mám Marching Orders rád, takľe mi to neva). Po?ty desek, ani barvy z hlavy nevím, ale já mám pr?hlednou s bílými fleky. Je zde p?iroľen jeąt? papírek s kódem na staľení, ale jinak uvnit? není ľádný papír s texty (coľ je ąkoda) a ani na obalu ľádná fotka kapely. Za m? paráda.

Review Backstreet Battalion: 
Newest stuff from Aussies Stranglehold is their 7´´ called Spitting Blood which contains 4 songs lead with Lisa´s charismatic, rough and raw vocal. Stranglehold plays in four but Lisa also plays guitar. Songs are called Spitting Blood, Runaway, Stil I´ll Rise (yes it is the song which was also recorded by Lion Fight but I don´t know who record it first but this version is quite softer for sure) and Filed and Forgotten. Spitting Blood is the hardest song from the EP I think and Lisa shouts great in refrain (I still can´t get of my head their song called Another Night from some Xmas compilation because I can´t recognize that this is female vocal). Runaway is more melodic (guitars) and slower. About Still I´ll Rise I spoke at the beginning of the review but when this song will have different name I will not recognize it. The guitar is quite similar to guitar in Runaway. The last song Filed and Forgotten is slowest and Lisa´s vocal is there the best from the EP. I really like this song (it is about the fact when you commit something and you´ve been sentenced, it will go with you through whole life). In band play two members from Marching Orders and the band is composed from people around RazorCut, Lion Fight, etc? so it will surely be heard somewhere and I heard it in Brod´s guitar (but I don´t care because I like Marching Orders). I don´t know how many copies and in which colors this EP has but I have clear one with white splatters. There is also download code but no paper with lyrics (what a pitty) and no band photo. But for me?COOL.

Přidat do košíku:

  • Kód: 4S2014161

Tento produkt byl přidán dne Neděle 02. listopad 2014.

Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart