Gan - Przeklety Polak CD

250,00K?  100,00K?
Ušetříte: 60% z ceny

Debut album nové polské kapely ve které zpívá Mucha, kterou m?ľete znát z jejího p?sobení v Junkers. Geniální kapela - doporu?uji!!!

English version:
Debut album from new Polish band in which sings Mucha, which you can know from her appearances in the Junkers. A brilliant band - recommended!!!


Tracklist:
01. Gan    
02. Rozstrzelana Armia    
03. Przekl?ty Polak    
04. Blada Ballada    
05. Hymn Do Ba?tyku    
06. S?owia?ski Temperament    
07. Genera? Maczek I Jego Pancerni    
08. Panie Janie M?odopolski    
09. Westerplatte    
10. Ojczyzna    
11. Rze? Wo?y?ska Cz.1    
12. Rze? Wo?y?ska Cz.2

Recenze Backstreet Battalion:
GAN je nová kapela z polského m?sta ©t?tín a toto je jejich debutové album. Tak nejprve název chvíli jsem koumal, co to m?ľe znamenat a po vyslechnutí CD a témat? písní (vąechny jsou o válce) mi doąlo, ľe se kapela (a vlastn? i název alba) pojmenovala podle slavného polského vojáka Rafala Gana Ganowicze, který se proslavil partyzánskými akcemi proti komunistickým reľim?m v Kongu a Jemenu. U toho poslechu a p?i prolejzání bookletu jsem také zjistil, ľe na vokálech je zp?va?ka Mucha, kterou ur?it? znáte z jejího p?sobení v The Junkers. Celkem je na albu 12 song?, z ?ehoľ Rozsrzelana Armia je p?vodní text od písni?ká?e Andrzeje Kolakowskiho, Hymn Do Baltyku je vojenská píse? o polských námo?nících od Stanislawa Rybky-Mariusa z 20. let, Rze? Woly?ska CZ. 1 od Anjy Kilmister a Blada Balada od Henryka Jerzyho Stellmaszyka. U t?ch posledních dvou se mi nepoda?ilo najít, o koho jde. Tak kapela hraje ve ?ty?ech, hudebn? je to více rockové (Motorhead tam slyąet prost? jsou), ale najdete zde i ?ist? akustický fláky (kousek songu Balda Ballada nebo Rze? Woly?ska CZ. 2). Textov? je to váľn?jąí, neľ byli The Junkers, témata jsou hlavn? tedy válka nebo historie s válkou spojená, takľe tu najdete pro m? nejlepąí song z desky General Maczek I Jeho Pancerni o veliteli tankové divize za 2. sv?tové války, nebo Slowia?ski Temperament, který popisuje historii polských válek a povstání a temperament, který nikdy nezhasne, titulka Gan o ľivot? Rafala, Rze? Woly?ska o utla?ování polských obyvatel ve Volyni b?hem 2. sv?tové nebo o nám?o?ní bitv? o Westerplatte. Ur?it? se to dá textov? p?irovnat k jejich krajan?m Horytnica nebo k ąvédským Sabaton, kte?í op?vují slavné okamľiky válek, hudebn? je to potom streetpunk/rock´n´roll, kde si kytara ob?as celkem vyhraje (t?eba Westerplatte nebo Gan). Jinak booklet klasika, texty a fotky plus d?kování. Výborný p?ekvápko a ur?it? doporu?uju vąem, co se zajímají troąku o historii a nesta?í jim v textech jen kurvy, chlast a chlebí?ky.

Review Backstreet Battalion:
GAN is brand new band from Szczecin and this is their debut album. I think little bit about their name and after hearing their songs (all lyrics are about war or history) I found out that the band and also the title of the album is named after famous Polish soldier Rafal Gan Ganowicz, who become famous because of his guerilla action against reds in Kongo and Jemen. After the hearing of the album I recognize Mucha from The Junkers on vocals. Together there are twelve songs on the album and some lyrics are made from different people ? like Rozsrzelana Armia from the folk singer Andrzej Kolakowski, Hymn Do Baltyku is army song about navy from Stanislaw Rybka-Marius from the 20´s, Rze? Woly?ska CZ. 1 is from Anja Kilmister and Blada Balada from Henryk Jerzy Stellmaszyk. The band plays in four and their music is more into rock (Motorhead) but there are also acoustic songs (like part of song Balda Ballada or Rze? Woly?ska CZ. 2). Lyrics are more serious then lyrics from The Junkers ? war and history so you will find there song about leader of tank division in 2nd World War - General Maczek I Jeho Pancerni (really great song and best from the CD) or Slowia?ski Temperament about history of Polish wars and revolts, title one Gan about the life story of Rafal, Rze? Woly?ska about occupation of Polish people in Volhynia in war or about the battle of Westerplatte. Lyrics are similar to Horytnica or Sabaton, music is streetpunk/rock´n´roll with cool guitar solos (like in Westerplatte or Gan). Booklet is ok ? lyrics, photos and thankslist. Really pleasant surprise and it is for people who are not interested just in booze and sausages.

Přidat do košíku:

  • Kód: 2024377
  • Výrobce: Olifant Records

Tento produkt byl přidán dne Neděle 17. březen 2024.

Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart