vložení do košíku
napsat hodnocení

Game Over - s/t DigipackCD
[4S846]

100,00K?

Album Game Over stejnojmenné kapely z polského m?sta Nowa Huta za?íná hodn? klidným a pohodovým intrem zapadající spíše do pop-punku. Nicmén? hned následující song za?ínající sborovými pok?iky a pokra?ující v rychlejším tempu dává jasn? tušit, že p?jde spíš o klasický polský oi!punk. Hned t?etí song ?Pokolenie 80? pro m? znamená v podstat? vrchol alba. Píse? má hodn? povedenou úvodní melodii a celkov? velice slušn? šlape. Nicmén? v?tšina alba mi splývá do jednoho nevýrazného celku. Album celkov? rozhodn? neurazí, ale z mého pohledu ani ni?ím nep?ekvapí. První t?i, ?ty?i songy si celkem vychutnávám, ale po dalších m? již album za?íná pon?kud nudit a o?ekával bych n?jaký song, který m? p?eci jen trošku vytrhne ze stereotypu, což se však po celou dobu alba vícemén? nestalo. Možná dvanáctá ?Alternatywny glos?, kde je slyšet p?íjemný kontrast ska rytm? a klasického punkrocku. Nicmén? když budu mít chu na n?jaký polský oi!punk, sáhnu spíše po Analogs, Junkers, ?i Contra Boys, kte?í mají mnohem výrazn?jší svojí tvá?. Game Over z t?chto znám?jších kapel samoz?ejm? ve své tvorb? vychází, ale s ni?ím novým rozhodn? nep?išli a pouze mi zapadají do pr?m?rné šedi. Navíc obal alba je tvo?en sice jako digipack, ale nemá v sob? žádný booklet, takže si ani nep?e?tete žádné texty a nem?žete tak ani n?jakým zp?sobem zhodnotit image kapely?Seženete na www.4subculture.com.
Urby
Datum přidání: 17.12.2010 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart