vložení do košíku
napsat hodnocení

Overload - Godkiller CD
[4S897]

225,00K?  100,00K?
Ušetříte: 56% z ceny

Overload je další z mladých britských oi!/streetpunkových kapel, které poslední dobou rostou, jak houby po dešti a kterou si pod patronát bere label MFS. Kapelu m?žete znát z první Oi! Fuck You kompila?ky, kde má píse? Greed. Tohle CD obsahuje jejich songy, které byly nahrány od roku 2007. Zvuková kvalita je celkem stejná, ale co se m?ní jsou spíše styly kapely, od pomalejšího oi! st?edního tempa (jako t?eba Middle Class, One by One, CCTV, který se objevil i na jakési italské kompila?ce?) k rychlejšímu punku alá Exploited (t?eba song Virus, který zní jak z alba Massacre) ovšem bez tolika metalových vliv?. Na albu je 10 song? plus 4 bonusy (Prison Planet, Live Fast Don´t Die, Nausea a Bent Copper), které jsou z jejich EP One by One, které vyšlo v roce 2005 a jsou zrovna hrubšího ražení. Na albu je i jeden song v italštin? s názvem Mazza di Macello. Ze zvuku kapely poznáte, že pochází z Británie, což pro n?koho m?že být plus, pro n?koho zase mínus, protože skute?n? je tomu tak, že zvuk britských kapel po t?ch letech už málokoho p?ekvapí (?est výjimkám). Osobn? se mi více líbí pomalejší songy od kapely, než ty násery, takže ur?it? CCTV o tom, jak Vás na každém kroku sledují kamery, jste odposloucháváni mobilem a obsahuje p?knej obrat, že policie nás sice ochra?uje p?ed zlod?ji, ale kdo nás ochra?uje p?ed policií. Další fajn song je hnedka následující A Town with No Name, které je o tom, že pro oby?ejné lidi, kte?í žijí v ?inžáku, mají svoje starosti jako dluhy a makaj od pond?lí do pátku nezáleží na jménu m?sta ze kterého pocházejí a je jen na nich, jestli se zvednou a budou proti této šedi bojovat. Booklet má tradi?ních MFSovských 16 stránek, s texty (ale ne na všechny songy), 4 stránky fotek a plagát? plus d?kova?ku.

Overload is another one from the pack of British young oi!/streetpunk bands which are growing very fast is last time and which releasing albums through MFS label. You may know band from the first Oi! Fuck You compilation where they have song called Greed. This CD contain songs which have been recorded since 2007. All songs have same sound quality and what is changing is the style of the songs, from slower Oi! of middle rhythm (like songs Middle Class, One by One, CCTV ? which was on some Italian compilation?) to faster punk like Exploited (for example song Virus is really like their song from Massacre era) but without metal influences. On album are 10 songs plus 4 bonuses (Prison Planet, Live Fast Don´t Die, Nausea and Bent Copper) from their EP One by One which was released in 2005 and this songs are really fast. On album is also one song in Italian called Mazza di Macello. From the sound of the band you will recognise that they come from Britain which may be plus for someone for someone it may be minus because the sound didn´t surprise you. I like the slower songs like CCTV about the fact that the state is watching you on every corner, their spying your mobile phone and I like the idea which was said in this song about police which protect us from the thieves but who protect us from the police? I like the next song called A Town with No Name which is about ordinary people who live in blockhouse, have their worries, debts, they are working from Monday to Friday and the name of the city which they come from isn´t necessary to know because everywhere it is the same and it is on them if they stand up and fight against this. Booklet has 16 pages including lyrics (not to all songs) and 4 pages of photos, posters and thankslist.
Datum přidání: 29.04.2011 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart