vložení do košíku
napsat hodnocení

Firm The & The Pride - Looking For Trouble Volume 3 CD
[4S899]

300,00K?  100,00K?
Ušetříte: 67% z ceny

V po?adí 3. kousek z Looking for Trouble série, kde se po britských kapelách dostalo i na ty kontinentální, konkrétn? na holandské The Firm, pro n?ž je to debut a belgické ost?ílené veterány The Pride, kte?í se po letech pauzy vrací na scénu. The Firm jsou zde zastoupeny 6 songy, The Pride 5, plus Intro a Outro, což není nic jinýho než rocková verze kotlíkárny Nebeští jezdci (v originále Ghost Rider on the Sky od Stana Jonese, ale hrál to i Johnny Cash). The Firm hrajou rychlejší punkov?jší Oi! a pokud se Vám bude zdát, že zp?vák?v hlas odn?kud znáte, tak to je klidn? možný, jelikož zpívá i ve Widowmakers. Celkov? je styl The Firm hodn? podobný práv? zmi?ované kapele?rychlejší oi!, který se nestydí za svoje punkové ko?eny a hrne to p?kn? všecko jednoduše dop?edu jako buldozer. Názvy song? jsou Guttersnipes (ta je o scén? v Rotterdamu a místní band? skinhead?, psycher? a panká??), Sharp Fuse (o tom, jak je dobré jít ?lov?ku z cesty, když je nasranej), Not your Friend (falešný kámoši), Hardened by Life (o každodenním zocelování životem i p?es negativní postoje spole?nosti), Birth Control (protest song proti možnosti promongoloidy, aby m?li d?ti) a poslední Xenophobic (o tom, že nenávid?t n?koho nemusí být ješt? rasismus). The Pride nahráli toto album se dv?ma kytarami, kde na jednu hraje i Eef, kterýho m?žete znát z Les Vilains (už tam prej ale nehraje) a nebo z Offside. Pride hrají melodi?t?jší muziku, než jejich kolegové a druhá kytara jim v tom akorát pomohla. Songy mají názvy jako Rampage (o odporu, který se zvedne, pokud na naši scénu budou lidé dále plivat), Fuck You (klasika o odmítání politiky), Hooligans (tak to bude nejspíš o slušných fanoušcích od televize), Riot (podobný text jako Rampage) a poslední Beer and Friends (o tom, jak se nemá plýtvá ?asem, jelikož lidi p?icházejí a odcházejí, takže zapome?me na starosti a užívejme si sou?asný okamžik, protože vše jednou kon?í). Bohatý booklet je ve stylu p?edchozích díl?, takže 16 stran s texty, fotkami a d?kova?kou. Ješt? bych dodal, že s ob?ma kapelami najdete u nás rozhovory. Super v?c, kterou stojí za to mít.

Third piece from Looking for Trouble edition which is now presenting not British bands but the continental one ? Dutch band The Firm and their debut and also Belgian veterans The Pride who hitting the scene again after couple of years. The Firm has 6 songs there, The Pride 5, plus Intro and Outro which is rock version of country classics Ghost Rider on the Sky from Stan Jones, played also by Johnny Cash. The Firm are playing faster punkier Oi! and if you will think about ?where the hell I heard the voice of singer?? be sure that it was in band Widowmakers where he sings also. Generally the style of The Firm is very similar to that band....faster Oi! which feel no shame for the punk roots and it shove everything straight ahead like bulldozer. Songs which they have there are Guttersnipes (about the scene in Rotterdam and the skinhead, punk and psycho crew there), Sharp Fuse (that it is good to go out of somebody way when he´s angry), Not your Friend (false friends), Hardened by Life (about everyday struggle which makes you harder), Birth Control (protest song against the fact that mongoloids are now allowed to have children) and the last one Xenophobic (about the fact that when you hate someone it doesn´t mean that you are racist). The Pride recorded this album with two guitars when one is played by Eef who you may know from Les Vilains (but he didn´t played there anymore) or from Offside. Pride are playing more melodic music then their colleagues and the scond guitar proves that fact. Their songs are Rampage (about the resistance which will come when people will continue to spit on us), Fuck You (classic about refusing the politics), Hooligans (this will about smart fans who watch football on TV), Riot (lyrics similar Rampage) and the last one Beer and Friends (you shouldn´t waste your time because friends come and go, so forget the worries and enjoy this moment because anything won´t last forever). Booklet is done like the previous issues ? 16 pages with lyrics, photos and thankslist. Both bands were interviewed by our zine so you can read interview on our pages. Great thing which worth buying.
Datum přidání: 14.04.2011 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart