vložení do košíku
napsat hodnocení

Junkers The - Now and Forever and for years to come! CD (anglick
[4S1053]

250,00K?  100,00K?
Ušetříte: 60% z ceny

Todle bude trošku duplikátní recenze, protože budu popisovat anglickou verzi posledního alba The Junkers. Album vydal Witek z Hostile Class Productions a popravd? jsem celkem zv?davej, jak The Junkers p?ijme americká street scéna, se kterou Hostile Class ur?it? spolupracují. Jinak zpátky k muzice - no album je stejn? koncipovaný jako ta polská verze, 10 nových song? v angli?tin? a bonus track s n?kolika staršími songy, které z?stali v jejich mate?štin?. Kapela vydala všechny své p?edchozí v?ci v polštin?, krom? EP Skins´n´Punks/East End, kde mi osobn? angli?tina moc nesed?la. Na této desce sice už nezpívá Mucha, ale ta anglina myslim že pro kapelu po?ád není to pravé o?echové, i když se Syn snaží. Zase to nem?žu úpln? zhan?t, je to prost? jen tím, že jsem slyšel polské album d?íve. N?které songy zn?jí v angli?tin? dob?e (t?eba Inflexible, Blood of Our City nebo Empty Room, jejichž text je popsán v druhé recenzi). Poslední Faith, Pride and Loyalty zní t?eba naprosto parádn?. Když mi p?išli ob? CD na recenzi, tak jsem byl trošku zmatenej, protože booklet i obal je úpln? stejný jak pro anglickou, tak pro polskou verzi, prost? vše dvojjazy?n?, takže jsem nev?d?l, jak to prodejce v?bec rozlišuje. Jedinej rozdíl je na CD a to, že na anglické verzi je jen logo Hostile Class a na polské jen Olifant Records. Pro detaily se koukn?te na recenzi níže. Pro m? v souboji jazyk? jednozna?n? vít?zí polština, takže dávám trošku nižší hodnocení, ale t?eba n?kdo bude mít jiný názor.

This will be little bit duplicate review because I will describe solo the English version of the last album from Polish band The Junkers which was released by Witek and his Hostile Class Productions and I am looking forward to the fact how US street scene accept this band because Hostile Class will distribute it in the US for sure. Back to the music ? album is in the same concept as Polish version, 10 new songs in English plus bonus track with some older songs which stays in their native language. All previous stuff instead of EP Skins´n´Punks/East End was in Polish and I didn´t like too much the English songs on that EP. On this album is not Mucha on vocals anymore but I still think that English is not so good as Polish for this band even Syn is doing his best. I can´t say that it is really bad but I have heard the Polish version at first and yes it is better for sure. Some songs are really cool in English (like Inflexible, Blood of Our City or Empty Room which lyrics are described in second review below). The last one Faith, Pride and Loyalty is fuckin´ great also in English. When both CD´s come to me I didn´t see any difference between both versions ? the cover, booklet everything is the same ? both versions have bilingual titles. So I didn´t know how the seller of the CD´s recognise which version is he selling. Only difference which I find is logo on CD ? Hostile Class on English CD, Olifant on Polish. For details of the album check the second review. For me Polish wins in the war between languages so this rating will be little bit lower but someone maybe will have different opinion.
Datum přidání: 09.02.2012 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart