vložení do košíku
napsat hodnocení

Everyday Hate - Rebirth CD
[4S1056]

150,00K?  50,00K?
Ušetříte: 67% z ceny

Po tém?? 5 letech je na sv?t? nové album hardcorové sme?ky Everyday Hate. Po r?zných personálních zm?nách se zdá, že kapela op?t našla ty pravé tvá?e pro sv?j styl a rozhodla se tedy vydat nové CD s p?ízna?ným názvem ?Rebirth?. I když ?nové? asi není až úpln? tak správný výraz. Jedná se totiž z v?tší ?ásti o skladby vydané již na minulé desce ?Hardcore Family?, nicmén? nyní nov? nahrané a zárove? s novým masteringem. Muzika se mi oproti originálu z roku 2007 zdá ur?it? zajímav?jší, zvuk ur?it? poveden?jší a zárove? i nový zp?v je pon?kud ?iteln?jší. Zárove? zde najdete i nov? nahrané singly z výb?rovek Czech&Slovak streetkids a to songy ?Respekt? a ?Je ?as platit?. Album má rozhodn? spoustu energie, p?esn? tak jak si to u správné HC kapely p?edstavuji. V bookletu pak najdete samoz?ejm? všechny texty a na podkladu pod CD fotku nového složení kapely. Tenhle styl HC muziky se mi jednozna?n? zamlouvá a kapela tímto albem dává jasn? najevo ? ?Jsme tady, po?ítejte s námi.? Pro všechny fans poctivé HC muziky, kte?í si cht?jí doplnit diskografii a zárove? si ud?lat obrázek o novém sm??ování kapely, rozhodn? doporu?uji a za m? m?žu ?íct, že už te? se t?ším na další nové regulérní album v novém složení. URBY.

After the 5 years is out new album of hardcore pack Everyday Hate. After some changes in line up they find stable line up and faces for their style and they released new CD called Rebirth. But I think that ?new? is not the right word for this. Songs are mainly from the last album ?Hardcore Family? which are re-recorded and re-mastered. Music is really better then original version from 2007 and also the sound and new vocal is more readable. You will find there also re-recorded singles from Czech and Slovak Streetkids compilations ? ?Respekt? and ?Je ?as platit?. Album is full of energy and this the way it´s gonna be by hardcore band. In booklet are all lyrics and under the CD is band photo. I like this style of hardcore music and the band says with this album ?we are back and you have to count with us.? For all fans of true HC who want to make their discography complete and also who want to know the way which band will go in the future. Really recommended and I am looking forward to the next regular album with this new line up. URBY
Datum přidání: 22.03.2012 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart