vložení do košíku
napsat hodnocení

Unit Lost - Asfalt CD
[4S1077]

300,00K?  100,00K?
Ušetříte: 67% z ceny

Po dlouhých sedmi letech (nepo?ítám výb?rovku Killing the Scene z roku 2006, kde byly znovu nahrané staré songy a 3 nové tuším) vydávají švédští Unit Lost nové ?adové album s názvem Asfalt. To je proti p?edchozím alb?m, která byla nazpívána v angli?tin?, celé ve švédštin? a já jsem byl po ochutnávce na youtube moc zv?davý, jak to dopadlo. Z p?vodní sestavy z?stal myslím jen basák a zp?vák Jugge, kterého zde dopl?uje ve zp?vu i kytarista Kim (má mnohem vyšší hlas a v refrénech ho bezpe?n? poznáte, t?eba hnedka na konci prvního songu Terror i Tiden) a bubeník Timpa. Celkem na albu najdete 11 song?, z ?ehož Ballad om Censuren je od Cornelise Vreeswijka, což byl švédský zp?vák z 60. let, který se proslavil neslušnými texty a tématy o d?vkách a krimoších. Muzika Unit Lost z?stala stejná, na jakou jste zvyklí z p?edchozích alb ? agresivní rychlejší streetpunk, který to do Vás pere horem i dolem, ovšem zpívaná švédština dodává kapele ješt? v?tší drive, než m?la alba v angli?tin?. Ob?as zde najdete i akustickou vyhrávku (Ballad om Censuren), akordeon (pomalejší song Capite Censi o švédské pracující vrstv?), nebo šeptaný zp?v (v posledním songu Zerotomy, kterej je p?kná psychárna o duševních nemocech nebo tak n?co). V bookletu najdete texty jen ve švédštin?, ale u každýho je tématickej obrázek, z kterého m?žete odhadnout téma písn?. Nejv?tší hitovkou je pro m? zcela ur?it? ?tvrtej song Det Var Bättre Förr s agresivním refrénem a parádní sólovou kytarou. Song m?žete znát i z kompilace Chaos in Sweden. Sólová kytara je v?bec silnou stránkou kapely. Témata text? jsou (odhadem podle obrázk? a p?eklada?e) nenávist k politik?m, v?zení, terorismus, který je na denním po?ádku, ale i t?eba první h?ích, kdy Eva sn?dla jablko ze stromu v ráji (zde je dokonce francouzský refrén). V poslední písni se v textu objevují jména jako Sokrates, Kant, Seneca nebo Maslow, takže texty zcela jist? nebudou jen o pivu a jitrnicích. Další parádní songy jsou t?eba Född till makt (parádní p?e?vávanej refrén), Eva åt äpplet (s parádním singalongem) nebo titulní Asfalt. Myslím, že ?ekání se vyplatilo a ti, co si koupí toto album tak ur?it? dostanou to, co o?ekávají od Unit Lost. A jejich mate?ština tomu v?bec neuškodila, ba naopak. Celé album je v?nováno kámošovi kapely Peterovi, který zem?el v roce 2009.

After the long long seven years (I am not counting best of album Killing the Scene from 2006 with re-recorded older songs and 3 new one) released Swedish band Unit Lost brand new album called Asfalt. This is sung in Swedish (instead of the previous ones which are in English) and when I saw trailer on youtube I was looking forward to hear it because I was curious how does it sound. From the last line up is there just singer and bassist Jugge. New members are guitarist Kim (who also help with background vocals and his voice is higher than Jugge´s and you will surely recognise him in refrains) and drummer Timpa. Together you can listen to 11 songs including cover from Cornelis Vreeswijk (Swedish singer during 60´s and 70´s famous for his rude lyrics about whores and criminals) Ballad om Censuren. Music from Unit Lost is similar to theire previous albums ? aggressive and fast streetpunk which kick you in the head with no remorse and lyrics in Swedish are giving greater drive to the band. Sometimes you will find acoustic part (Ballad om Censuren), accordion (slower song called Capite Censi about Swedish working class) or whispering vocal (in the last song called Zerotomy which is really psycho about some psychic illness or something like that). In booklet are Swedish lyrics with picture to the topic so you can recognise what are the songs about. Greatest hit for me is the fourth song called Det Var Bättre Förr with aggressive refrain and great solo guitar. You may know this song from the Chaos in Sweden compilation. Solo guitar is really strong part of Unit Lost at all. Topics of the lyrics are (estimated by the pictures and translator) hate of the politics, prison, terrorism, but also the first sin when Eve ate the apple from the tree in Eden (there is refrain in French). In the last song there are names like Sokrates, Kant, Seneca or Maslow in the strophe so the lyrics aren´t surely just about the beer and sausages. Other great songs are Född till makt (with great shouted refrain), Eva åt äpplet (great singalong) or the title one called Asfalt. I think that the waiting for this album worth it and those who will buy this album will surely get what they want to hear from Unit Lost. And the singing in their mother tongue surely didn´t harm their previous reputation. Whole album is dedicated to the friend of the band peter who passed out in 2009.
Datum přidání: 13.03.2012 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart