vložení do košíku
napsat hodnocení

Plakkaggio HC ‎? Approdo CD
[4S1185]

250,00K?  100,00K?
Ušetříte: 60% z ceny

Toto je t?etí album italské kapely, která ve své muzice míchá streetpunk, HC a black metal. CD se jmenuje Approdo a to se dá do ?eštiny p?eložit mnoha významy, ale podle obrázku na obalu bych si tipnul, že to bude znamenat Sesuv. Kapela hraje ve t?í?lenné sestav?. Deska obsahuje 16 song? a krom? dvou (za?átek Tribute to Bathory a Another Black Metal Anthem) jsou zpívané v italštin? (poslední dva songy jsou z demá?e). Hudebn? se mi to zdá o n?co m?k?í, než p?edchozí album Fronte del Sacco, i když metalové riffy najdete t?eba v písních Cernunnos nebo Another Black Metal Anthem. Kytara se nebojí ani sól a vyhrávek (namádkou songy Il Valico, Degrado, Congrega,...) a na to, že je sestava kapely t?í?lenná, tak je to velká paráda a zajímalo by m? to na živo. N?kde je jen akustická (za?átek Tribute to Bathory a za?átek Il Valico). N?kde je to šmrncnutý i klávesama. Vokál je ale normální, to znamená, žádná p?ehnaná tvrdost nebo hrubost a všemu je p?kn? rozum?t a ?ásto dochází k jeho st?ídání (hrubší kontra vyšší vokál t?eba v songu Sisma). Nejv?tší pecka je pro m? píse? Suoni Nelle Tasche (Zvuky v kapsách), která mi svojí melodií strašn? p?ipomíná Whiskey in the Jar od Metallicy (respektive Thin Lizzy), hlavn? teda úvodním riffem a jak za?ne zp?v tak vlastn? taky. Jelikož ale nejsem zase tak velkej znalec metly, tak jsem se po tom pídil a p?átelé cover to skute?n? jest. Možná by se mohlo znát, že 16 song? je až až, ale deska relativn? rychle ute?e, protože songy mají v pr?m?ru kolem 2 minut. Jinak jak už jsem psal v recenzi na jejich p?edchozí album, je to hodn? zajímavá mixka a není to pro každýho. Já mám metal alá Darkthrone, Emperor nebo Bathory celkem rád, takže takováto mixka pouli?ních styl? a blacku se mi vcelku líbí. CD poslala kapela na stažení, ale asi si to po?ídim, protože to šlape jako blázen.

This is third album from Italian band which mix in their music streetpunk, HC and black metal. CD is called Approdo which has many meanings but according to the cover I think that the right meaning is Landfall. The band plays in three pieces. CD contains 16 songs and instead of two (beginning of Tribute to Bathory and Another Black Metal Anthem) are sung in Italian (and the last two are taken from demo record). Music is softer then on previous album Fronte del Sacco but metal riffs are still there like in the songs Cernunnos or Another Black Metal Anthem. There are also plenty of solos (like in songs Il Valico, Degrado, Congrega,...) and when you think that they are playing just in three it is great and I am curious how they are playing live. Sometimes there is an acoustic start of the song (like in Tribute to Bathory or Il Valico). In some songs you can hear also keyboards. Vocal is normal and clear so no fake roughness and hardness and there is also changing in vocals (like in song Sisma where rough vocal is changing to the higher one). Greatest song for me is Suoni Nelle Tasche (Sound in Pockets), which reminds me Whiskey in the Jar from Metallicy (or better to say from Thin Lizzy). I am not so much oriented in this kind of genre so I look down the web and yes it is this cover. Maybe you can think that 16 songs are too many but the playing time si circa 2 minutes in average. As I wrote on the previous review it is really interesting mixture and it is not for everyone. I like metal music like Darkthrone, Emperor or Bathory so I like also this mixture of street styles and black metal. CD was send to me just in digital form but I will buy it for sure.
Datum přidání: 24.10.2013 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart