vložení do košíku
napsat hodnocení

Brassknuckle Boys - Anthology Double CD (digipack - lim. 300)
[4S2013199]

380,00K?

Double CD Brassknuckle Boys, která pochází z amerického státu Kentucky vydal Rebellion jako další ?ást sb?ratelské kolekce a tuším že vyšlo ku p?íležitosti evropského turné kapely. Na kolekci najdete chronologicky všechny písn? z jejich ?adovek American Bastard, Appalachian Industry a Songs about Fighting, pak celé EP Fighting Poor a splitko ze Stomper 98 a pár song? ze splitka s Deadline (Any Fate but Sumbission) a jeden song ze splitka s Riotgun. Vlastn? myslím, že to je veškerá tvorba, protože n?které v?ci by se dublovali (což se ale ob?as stalo tak jako tak, ale z?ejm? se jedná o r?zné verze song?). Dohromady na obou CD najdete 45 song? (50 a cca 62 minut). Já m?l jakž takž kdysi naposloucháno jejich album American Bastard a jinak jsem se o bandu n?jak zvlášt? nezajímal. Kapela hraje ryhlejší streetpunk s ob?asnejma dotykama skinhead r´n´r (t?eba song The Pilgrim a New Amendment z Appalachian Industry nebo Murder of Manslaughter z American Bastard), ale jsou zde i pomalejší v?ci (jako t?eba Jimmy Coonan, Fire on the Plains nebo Our Little Secret), parádní haleka?ky (t?eba Thousands are Sailing) a pár cover? ? Voice (p?ed?lanej Voice of Britain) nebo Green Fields of France (v zatím nejrychlejší verzi, co jsem slyšel). Kapela má hodn? silnou stránku ve zp?vnosti a singalong refrénech, které jsou pro US bandy tak typické. V digipacku najdete pár fotek kapely a menší profil jednotlivých ?len? i ex-?len? (kde žijí a co d?lají). Já od kapely nem?l nic, takže je fajn mít všecko co vydali (krom? posledního singlu na Contra) na dvou CD, ale není to nic nového, takže bez hodnocení.

Double CD from Brassknuckle Boys which comes from the Kentucky was released on Rebellion Records as a next part of Collector´s Series and also to the European tour of the band. On collection you will find chronological their songs from all their full length albums American Bastard, Appalachian Industry and Songs about Fighting, whole EP Fighting Poor and split with Stomper 98 and some songs from split with Deadline (Any Fate but Sumbission) and one song from split with Riotgun. I think that it is their whole recordings because some songs are featuring on more albums (but there are also same songs in different versions). Together it is 45 songs on both CD´s (50 and 62 minutes). I do not know much about their music, I have listen just to American Bastard album. They are playing faster streetpunk with touches of skinhead r´n´r (like song The Pilgrim and New Amendment from Appalachian Industry or Murder of Manslaughter from American Bastard), slower stuff (like Jimmy Coonan, Fire on the Plains or Our Little Secret), great sing-alongs anthems (Thousands are Sailing) and few covers ? Voice (Voice of Britain with different lyrics) or Green Fields of France (in the fastest version which I´ve ever heard). The band has powerful vocal and singalong refrains which are typical for US bands. Inside digipack are some band photos and short bio of each member and ex-member of the band. I didn´t have anything from them so it is pretty cool to have it on two CD´s but it is nothing new so I leave it without rating.
Datum přidání: 03.02.2014 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart