vložení do košíku
napsat hodnocení

Taxi Driver - Tout est efface par le temps CD (cardboard sleeve)
[4S2014014]

225,00K?

Taxi Driver je francouzská kapela, která byla aktivní v letech 1985 ? 1990. V té dob? nahrála pár demo v?cí a i plnohodnotné album (11 flák?), ale to bylo vydáno až v roce 2000 vydavatelstvím Recidive Records. Bords de Seine v rámci jejich Vintage Series vydala toto album s názvem Tout est effacé par le temps (n?co jako Vše bude smazáno ?asem) jak na CD, tak i na LP (které má jiný p?ebal), což si myslím kapela zaslouží. Na CD je celá ?ada (konkrétn? 9) bonusových song? a CD dostanete zdarma, když si po?ídíte LP. Takže na CD najdete dohromady 20 song? (z ?ehož se n?které opakují ? demo verze vs. ostrá verze, atd?). Všechny songy (krom? ?ásti coveru One Law for Them a instrumentálek) jsou ve francouzském jazyce. Hudbu hrají hodn? klidnou a n?kdy až pomalou (t?eba titulní Effacé par le temps, která je naprosto parádní nebo další pecka Journal D´une Victime), která je postavená na solové kyta?e a vyhrané base, která si jede svoje vybrnkávání tém?? v každém song? a na to, že hráli ve t?ech tak klobouk dol?. Snad jen song Mourir je o n?co rychlejší než ostatní. Asi to nejde p?irovnat p?ímo k n?jaké kapele, protože jejcih zvuk je skute?n? unikátní a je slyšet, že kluci byli opravdu vynikajícími hudebníky. V n?kterých písních zazní i two tone rytmy (Moonstomping nebo Dans cette ville). Názvy song? se dají p?eložit jako Zem?ít, Život nebo smrt, Den nenávisti, Už nikdy, V tomto m?st?, Doly, Kruhy, Schody nebo Rebel. Obal CD je ud?laný hodn? nostalgicky a atmosféra doby na vás p?ímo dýchne, uvnit? pak najdete koláž fotek z 80. let (je tam i mladej Micky Fitz) a band story (ale jen ve francouzštin?). Skv?lá v?c a další d?kaz toho, že tvrdost v muzice nemusí být vždy vše. Perfektní!

Taxi Driver was French band which was active between 1985 and 1990. In that time they recorded some demos and also full length album (11 songs) but it was released in 2000 through Recidive Records. Bords de Seine released this under their Vintage Series. Album is called Tout est effacé par le temps (something like Everything Is Erased by Time) on CD and LP (with different cover). On CD are many bonus songs (9) and you receive free CD when you buy the LP. So together you may listen to 20 songs (some are repeating ? demo vs. regular version, etc?). All (except the part of One Law for Them cover and instrumental songs) are in French. The music is calm and slow (like the title song Effacé par le temps which is totally great or the song called Journal D´une Victime) based on solo guitar and great bass which plays their solos almost in each song and when we think about that the band is playing in three it is really great. Maybe the song Mourir is faster than the others. I can´t compare them to any band because their sound is really unique and you can hear that boys were such a musicians! In some songs you may listen to two tone rhythms (like inMoonstomping or Dans cette ville). Song titles can be translated like Die, Life or Death, Day of Hate, Nevermore, In this City, Mines, Circles, Stairs or Rebel. The CD cover is very nostalgic and the zeitgeist of the 80´s really breaths on you. Inside are some photos from the 80´s (on one is young Mickey Fitz) and band story (just in French). Brilliant stuff and next proof of the fact, that roughness and toughness are not the main points in skinhead music. Perfect!
Datum přidání: 13.03.2014 napsal Peddy - Backstreet Battalion Peddy - Backstreet Battalion
Copyright © 2003-2006 Zen Cart. Powered by Zen Cart